Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

Glasinloodpokken
290120glasinloodpokkenepidemie5
Paleis voor website smt
Activiteit Uitgesteld

Palace to be - royaal aanklooien op weg naar een publieksvriendelijk p(a)lace to be

In het centrum van Tilburg staat het Paleis van Koning Willem II. Het wordt sporadisch gebruikt. Zonde! Dit pand verdient volgens veel Tilburgse organisaties meer levendigheid en een bredere invulling.
We gaan in 2020 'oefenen' met een publieksvriendelijke invulling. We roepen Tilburgers op om actief mee te denken!

De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben helaas ook consequenties voor de proefperiode. De fysieke activiteiten waren tijdelijk opgeschort. Vanaf eind juni zijn de activiteiten weer opgepakt.

Het Paleis moet een p(a)lace to be worden voor álle inwoners en een levendig onderdeel van het nieuwe Stadsforum

- Gert-Jan de Graaf van Stadsmuseum Tilburg

1 juli 2020 | Keti Koti viering
Bijeenkomst in de Oranjezaal ter gelegenheid van de Herdenkingsceremonie voor de afschaffing van de slavernij.

1 juli 2020 | Expertmeeting Visie-vorming Paleis
Wat kun je met het Paleis? Hoe kun je met co-creatie een goede bestemming ontwikkelen? In de Oranjezaal kwamen experts, mensen uit de initiatiefgroep, wethouders en andere geïnteresseerden samen. Raadsleden keken online mee en stelden hun vragen. Bekijk de bijeenkomst terug.

25 juni 2020 | Erfgoedbijeenkomst
Dertig partners uit het erfgoed-veld van de gemeente Tilburg kwamen bij elkaar om laatste activiteiten te bespreken en om na te denken over de toekomst van het Paleis.

Vanaf voorjaar 2020 | Dankraam Tilburg
De coronacrisis leert ons hoe ongekend veerkrachtig de Tilburgse samenleving kan zijn. Het prachtige glas-in-lood raam bovenaan deze pagina hangt in de Anna Paulownazaal in het Paleis en verwijst naar de overwinning op de ‘pokkendraak’ van 1951 in Tilburg. Al snel ontstond het Dankraam Tilburg, samen met de inwoners van de stad. Dat geeft ons vertrouwen dat we samen ook het coronamonster zullen verslaan!

11 maart | training in Deep Democracy door het House of Deep Democracy.
Bedoeld voor deelnemers van de Denktank Diversiteit en leerlingen van ROC Tilburg van het BOOTS project.

15 februari 2020 | Proefblaoze 2020 in de Tilburgse Binnenstad én in het Paleis
Spelen in een carnavalsorkest of -band is een topsport. Om alvast warm te draaien voor carnaval werd het Proefblaoze 2020 georganiseerd. Blaaskapellen, orkesten, muziekbands en verenigingen spelen zowel zichzelf als het Tilburgse publiek warm. Hét ultieme opwarmevenement om alvast in de carnavalssfeer te komen.

Heb je een idee? Zo doe je mee

Om het paleis te veranderen in dé nieuwe p(a)lace to be zoeken we initiatieven die voor reuring gaan zorgen. Denk daarbij vooral aan activiteiten die:
· Ons iets leren over democratisch samenleven in een stad die steeds diverser wordt
· Handen en voeten geven aan wat uniek en eigen is aan Tilburg en de beleving daarvan (onze eigen stedelijke identiteit)
· Aandacht hebben voor de jeugd van onze stad
· Typisch Tilburgs zijn: laagdrempelig, durven vallen/opstaan, samen, met humor
· Ook zorgen voor gezelligheid en drukte buiten het Paleis (op het Stadsforum)
· Een duidelijke link leggen met deze historisch belangrijke plek (op iedere andere locatie in stad is het initiatief minder geslaagd)
· In de toekomst vaker zouden kunnen plaatsvinden in ons paleis
· Juist Tilburgers weet te trekken die normaal niet zo snel over de paleisdrempel zouden stappen

Heb je een idee? Bekijk dan de Gebruikershandleiding P(a)lace To Be en neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee! Belangrijk uitgangspunt is dat initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor organisatie en uitvoering (inclusief financiën). Samen met de gemeente bekijken we uiteraard of de activiteit past binnen de beperkingen van de monumentale status van het Paleis.

Dus wil jij in het najaar van 2020 (nog onder voorbehoud) 'royaal aanklooien'? Koninklijk proefdraaien in aanloop naar een echt p(a)lace to be? Stuur een mail en omschrijf je idee.