Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

P2 B estafettestok
Nieuws 13-03-2020

Gebruikershandleiding Palace To Be

Informatie voor initiatiefnemers (najaar 2020, onder voorbehoud vanwege de coronacrisis)

Een p(a)lace to be voor álle inwoners en een levendig onderdeel van het nieuwe stadsforum

Onder leiding van Stadsmuseum Tilburg heeft een brede groep belangstellenden (van commercieel tot sociaal domein) nagedacht over de toekomst van het paleis. Zij hebben zich begin 2020 verenigd in een Initiatiefgroep P(a)lace to be. Samen met deze groep onderzoekt de gemeente in 2020r hoe het Paleis, een publieksvriendelijke P(a)lace to be kan worden. Dit gebeurt al doende: we bieden ruimte aan zogenaamde paleisexperimenten. Na de proefperiode zal de initiatiefgroep de conclusies van deze proef aanbieden aan de gemeente.

Deze handleiding is opgesteld door de gemeente Tilburg en bestemd voor iedereen die plannen heeft voor zo’n paleisexperiment. Het biedt informatie over de ruimtes in het Paleis, over de aanmeldings- en selectieprocedure en de mogelijke kosten.

Let op: aanvankelijk zou de proefperiode, het 'royaal aanklooien', van maart tot juni 2020 lopen. Door de coronacrisis kan dit niet doorgaan. We onderzoeken samen met de gemeente hoe we het experiment na die tijd gaan inrichten.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over deze proefperiode en een overzicht van al afgeronde of geplande paleisexperimenten.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze handleiding kunt u contact opnemen met:

Berny van de Donk (projectleider P(a)lace to be) - info@bernyvandedonk.nl, 06-37330336

Chern Jansen (contactpersoon vanuit gemeente) - chern.jansen@tilburg.nl, 06-11412315

Het gebouw

Het Paleis is een van de mooiste gebouwen van de stad, maar ook een kwetsbaar Rijksmonument.

Dit betekent dat er strikte eisen worden gesteld aan het gebruik.

De beschikbare ruimtes zijn:

 • Begane grond
  • Entreehal
 • Willem II zaal (24 personen)
 • Anna Paulowna-zaal (18 personen)
 • Burgemeesterskamer (8 personen)
 • Wethouderskamer (10 personen)
 • 1e verdieping
  • Hal verdieping
 • Oranjezaal (32 personen)
 • Paleiszaal (40 personen)
 • Nassauzaal (12 personen)

Souterrain, het dak en het balkon aan buitenzijde 1e verdieping zijn niet beschikbaar.

Nota bene: het Paleis is soms ook niet beschikbaar. Het gaat hierbij om zogenaamde bestuurs- en kabinetszaken. Vaak is dit gepland (zoals bij een officiële ceremonie ‘Verkrijgen Nederlanderschap’ of ontvangst van delegatie), maar soms ook ongepland (zoals de persconferentie over het coronavirus eind februari 2020). Trouwerijen gaan in principe ook voor (vanwege de verbouwing van het stadskantoor zijn er geen trouwerijen gepland tot en met juni 2020).

In bijlage 1 treft u plattegronden en uitgebreide specificaties per ruimte en een aantal algemene gebruiksvoorwaarden.

Aanmelding en selectie

Om het paleis te veranderen in dé nieuwe p(a)lace to be zoeken we initiatieven die de komende maanden voor reuring gaan zorgen. Denk daarbij vooral aan activiteiten die:

 • Ons iets leren over democratisch samenleven in een stad die steeds diverser wordt
 • Handen en voeten geven aan wat uniek en eigen is aan Tilburg en de beleving daarvan (onze eigen stedelijke identiteit)
 • Aandacht hebben voor de jeugd van onze stad
 • Typisch Tilburgs zijn: laagdrempelig, durven vallen/opstaan, samen, met humor
 • Ook zorgen voor gezelligheid en drukte rondom het Paleis (op het Stadsforum)
 • Een duidelijke link leggen met deze historisch belangrijke plek (op iedere andere locatie in stad is het initiatief minder geslaagd)
 • In de toekomst vaker zouden kunnen plaatsvinden in ons paleis
 • Juist Tilburgers weet te trekken die normaal niet zo snel over de paleisdrempel zouden stappen

De initiatiefnemer kan desgewenst kort beroep doen op de projectleider voor advies over de invulling van deze punten en over mogelijke koppeling met andere initiatiefnemers.

Zodra het initiatief rijp is voor indiening zijn dit de stappen:

 1. Initiatiefnemer meldt zich aan via www.palacetobe.nl of via mail naar: info@bernyvandedonk.nl (bij voorkeur aan de hand van onze vragenlijst, zie bijlage 2).
 2. Initiatief wordt besproken in kerngroep (wekelijks overleg tussen vertegenwoordigers initiatiefgroep en gemeente). De kerngroep let bij selectie op de inhoudelijke aandachtspunten en op de praktische haalbaarheid.
 3. Bij positief besluit doet projectleider Berny van de Donk reserveringsverzoek bij Servicepunt gemeente.
 4. Servicepunt levert (facilitair) contactpersoon voor initiatiefnemer. Hij/zij stelt met initiatiefnemer een gebruiksovereenkomst op.

Projectleider Berny van de Donk is aanspreekpunt voor de initiatiefnemer.

Kosten

Uitgangspunt is dat de initiatiefnemers zelf de kosten van hun plan dragen, ook de facilitaire kosten die gepaard gaan met het gebruik van het gebouw. Voor deze facilitaire kosten kan een uitzondering worden gemaakt als het een non-profitorganisatie betreft.

De gemeente rekent in deze proefperiode geen huur.

In bijlage 3 vindt u meer informatie over de kosten.

Communicatie en evaluatie

 1. Communicatie dient altijd in nauwe samenwerking te gebeuren. Communicatie vanuit gemeente en Stadsmuseum Tilburg loopt via www.palacetobe.nl en diverse social media van deze organisaties
 2. Bij elke activiteit moet er altijd één duidelijk aanspreekpunt zijn
 3. Activiteit zorgt altijd zelf voor foto's en beeldmateriaal en deelt dit met Berny van de Donk
 4. Evaluatie: projectleider Berny van de Donk neemt na afloop contact op met initiatiefnemer om ervaringen en geleerde lessen op te halen.

Download deze gebruiksaanwijzing als PDF (inclusief bijlagen) (opgesteld vóór de coronacrisis. Genoemde data kloppen mogelijk niet meer)

BIJLAGEN


BIJLAGE 1 - Specificatie ruimtes

Download de specificatie ruimtes

Bekijk plattegrond Paleis begane grond

Bekijk plattegrond Paleis eerste verdieping


BIJLAGE 2 - Vragenlijst

Download de vragenlijst

Vul deze in en mail naar info@bernyvandedonk.nl


BIJLAGE 3 - Specificatie kosten

Download de specificatie van de kosten