Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

2020 11 11 Marc Staps
Activiteit Woensdagochtend 10 februari 11.00 -12.15 uur

Emoties bij standbeeld Peerke Donders - Hester Dibbits

Foto Marc Staps, 2020

Meerstemmigheid rondom het standbeeld van Peerke Donders, dat is het onderwerp voor vijf online bijeenkomsten, georganiseerd door het TijdLab (Bibliotheek Lochal en Stadsmuseum Tilburg). Sinds 2018 is het standbeeld in opspraak en bereiken vooral tegengeluiden de pers en sociale media. Met het programma meerstemmigheid wil het TijdLab meerdere mensen aan het woord laten, waardoor het niet zozeer een kwestie wordt van goed of fout of zwart en wit, maar een genuanceerd geluid. Daarvoor zijn vele stemmen nodig: jong en oud, zwart en wit, gelovig of ongelovig, liefst een zo divers mogelijk publiek.

De vijf bijeenkomsten zijn vanwege de coronamaatregelen alle digitaal. Hoewel het aantal deelnemers dan in principe eindeloos is, wil het TijdLab de groep niet te groot maken om een goed gesprek te kunnen voeren. Belangstellenden schrijven zich in voor de gewenste bijeenkomsten en geven een voorkeur van 1 tot en met 5. Medewerkers van het TijdLab maken een indeling op basis van genoemde voorkeur. Afhankelijk van de belangstelling maakt het TijdLab een indeling.

Hester Dibbits - Emotienetwerken

In de eerste bijeenkomst is het woord aan Hester Dibbits, lector in Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Zij benadert erfgoed door middel van een netwerk-theorie; de huidige samenleving én ook erfgoed is niet op te delen in vaste groepen maar bestaat uit een grilligere, fluïde structuur die constant verandert. Door de jaren heen is erfgoed vaak gebruikt om bij te dragen aan een nationale identiteit. Dit impliceert een verbindende rol van erfgoed, terwijl erfgoed ook kan schuren. Opererend vanuit dit spanningsveld stelt Dibbits voor om te kijken naar relaties, associaties en verbindingen tussen mensen, erfgoeditems en elkaar. Op die manier kun je met een onderzoekende blik naar beladen erfgoed kijken.

Dat gaan we doen in de eerste bijeenkomst van de Onderzoeksgroep TijdLab. Medewerkers van de Reinwardt Academie begeleiden de deelnemers in het maken van een mindmap. Iedere deelnemer brengt zijn eigen associaties en herinneringen in kaart.

Digitale Bijeenkomst I. Woensdagochtend 10 feb. 11.00 -12.15 uur. Inloggen vanaf 10.45 uur.
Maximaal aantal deelnemers 15.

Schrijf je in voor deze bijeenkomst