Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

TLB 07 04 RAT 051838
RAT 34545
Zoemsteen
Activiteit Donderdagavonden 13 februari - 9 april 2020

TilburgKunde - TilburgKlas - VOL

Wat weet jij van de geschiedenis van Tilburg? Van het ene onderwerp misschien wat meer dan van het andere. Maar ken je de geschiedenis vanaf het prilste begin tot het heden? Die historische tijdlijn is het uitgangspunt van TilburgKlas, een cursus van zeven avonden van anderhalf uur, waarin experts elk een tijdvak voor hun rekening nemen. We beginnen chronologisch met de prehistorie, gevolgd door de middeleeuwen, protestantisme en katholicisme, de industriële ontwikkeling en het culturele leven in de 19e en 20e eeuw, het Interbellum en architectuur in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Op de zevende cursusavond zijn we aangekomen bij de periode 1970 tot en met het heden.

De heren van Tilburg en hun kasteel, de plunderingen van Tilburg tijdens de Tachtigjarige oorlog en de invloed van de kerk op het culturele leven zijn straks geen vraagtekens meer. Na de laatste avond van de TilburgKlas weet je van de oorsprong van de herdgangen, de rol van de Leidse lakenhandelaren en van de relatie van Willem II en Tilburg. Voor de laatste bijeenkomst bereiden enkele cursisten zelf een verhaal. Wellicht zijn er persoonlijke herinneringen aan Noorderligt, de Muurkrant of de uitbreidingen in wijken als ’t Zand of De Blaak.

De docenten geven tips en aanwijzingen voor literatuur of andere bronnen, maar er is geen cursusboek of syllabus.

Data en tijdstippen bijeenkomsten

Er zijn zeven bijeenkomsten op donderdagavond: 13 februari, 27 februari, 5 maart, 12 maart, 26 maart, 2 april en 9 april 2020, van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De locaties zijn per bijeenkomst wisselend binnen de gemeente Tilburg. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen.

Kosten voor deelname: € 70. Iedere cursist betaalt voor de gehele cursus, ook als deze een of meerdere lessen niet kan meedoen.

Organisatie: Heemkundekring Tilburg en Stadsmuseum Tilburg

Aanmelden voor 20 januari 2020 bij info@stadsmuseumtilburg o.v.v. TilburgKlas.
Het aantal van 20 deelnemers is bereikt. Als je je nu nog opgeeft kom je op een reservelijst.

De geschiedenis van Tilburg is zeker zo interessant als die van Den Bosch

- Theo Cuijpers, lid Heemkundekring Tilborch / docent TilburgKlas