Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

00 Jv O
Activiteit Expo vanaf 20 november en rondleiding op 21 december 2019

Klinkend erfgoed, een expositie en rondleiding in de kerk van het Goirke

In het TijdLab is vanaf 20 november een klokkeninstallatie te bezichtigen bij de Expositie 'Tilburg bevrijd!'. Deze installatie is gemaakt door Werkgroep De Torenklok ter gelegenheid van Tilburg 75 jaar vrij! Klokken van kerken, kloosters en kapellen hebben in de Tilburgse geschiedenis een belangrijke rol gespeeld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er veel klokken geroofd. Hoewel er na de oorlog een flink aantal is teruggeplaatst, dreigt er voor de tweede keer een ‘klokkenroof’ omdat kerken verdwijnen en de klokken een ‘bronswaarde’ hebben.

Sinds 2016 zet Werkgroep De Torenklok zich in om de luidklokken in Tilburg en omstreken op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Dat doet de werkgroep onder andere door het organiseren van seculiere luidingen, het geven van adviezen, voorlichting en rondleidingen. Ook het inventariseren van het klokkenbestand en het zo goed mogelijk in stand houden van dit klinkend erfgoed hoort daarbij.

Rondleidingen kerktoren het Goirke

Wie het klokkenluiden eens van dichtbij wil meemaken, is van harte welkom. Op zaterdag 21 december is de kerktoren van het Goirke toegankelijk na een tocht boven de spectaculaire gewelven van de kerk. Er zijn drie rondleidingen, om 13.00 uur, 14.30 uur en om 16.00 uur. Er zijn maximaal 15 personen per rondleiding van 1 ¼ uur toegestaan. Deelname kost 5 euro per persoon, ter plaatse (contant) te voldoen. De opbrengsten van de rondleidingen komen ten goede aan de nog te vervangen tweede klokkenstoel. Breng als toegangsbewijs de bevestigingsmail mee. De beklimming van de klokkentoren is op eigen risico.

Extra tip: Kleed je warm aan!

Praktische info rondleidingen

Zaterdag 21 december 13.00 uur, 14.30 uur en om 16.00 uur

Rondleidingen in de kerktoren van het Goirke: Sint Dionysiuskerk, Goirkestraat 68, 5046 GL Tilburg. Aanmelding (met opgave van naam en tijdstip rondleiding) via mail: detorenklok@gmail.com

Deze klokkeninstallatie en de rondleidingen zijn activiteiten van het TijdLab (Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg) i.s.m. Werkgroep De Torenklok. Foto's Jan van Oevelen.