Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

Album 07
Album 06
Album 04
Album 03
Nieuws 27-11-2020

Album Tentoonstelling Tilburg 1909

Een mooie aanwinst voor de stadscollectie is het fotoalbum van de Internationale Tentoonstelling voor Handel en Nijverheid in 1909. Stadsmuseum Tilburg ontving het prachtige tijdsdocument uit handen van mevrouw Dorien Cooijmans, die het via overlevering in bezit kreeg. Hoewel zij de geschiedenis van de tentoonstellingen in Tilburg niet kende, wist zij dat ze een belangrijk object in handen had. Tijdens een huisbezoek vertelde zij volop en stelde meerdere malen hoe bijzonder mooi de foto's waren. Het betreft een fotoalbum dat A. van Beurden, hoffotograaf van Tilburg maakte. De foto's an sich zijn niet onbekend, aangezien deze zich ook in de collectie van Regionaal Archief Tilburg bevinden. Ook het TextielMuseum beschikt over enkele fraaie vormgegeven affiches.

De Tentoonstelling voor Handel en Nijverheid in 1909 was het eerste internationale evenement dat de stad Tilburg organiseerde. Honderd jaar stadsrechten was de aanleiding om groots uit te pakken en te laten zien wat Tilburg te bieden had op het gebied van handel en nijverheid. Wellicht had Tilburg de kunst afgekeken van de grote tentoonstellingen die in de negentiende eeuw als nationale tentoonstellingen waren ontstaan. Te beginnen in Frankrijk waar Napoleon Bonaparte - vanuit een vaderlandsliefde en trots op eigen land - wilde tonen waartoe Frankrijk in staat was op het gebied van techniek en producties. Er zouden vele tentoonstellingen volgen.

In 1851 vond de eerste wereldtentoonstelling plaats en wel in Parijs. Er werden enorme, weliswaar tijdelijke, hallen en paviljoens opgetrokken in het Hyde Park in Londen. De tentoonstellingen waren enorme publiekstrekkers waar miljoenen mensen naar toe kwamen. Zij vergaapten zich aan de nieuwste technologische ontwikkelingen, industrieel vernuft én aan de kunsten. Daarbij was er aandacht voor het nodige vermaak, zoals muziek, dans, kermis en horeca.

Dit concept zien we terug in de tentoonstelling van 1909 in Tilburg. Als thema werd gekozen voor Venetië. Zelfs een 'kanaal' werd aangelegd, evenals vijvers en waterpartijen waarin bezoekers met een gondel konden varen. De tentoonstelling van 1909 duurde ongeveer zes weken, soms vanwege het succes verlengd. Deze begon in juli en duurde tot half augustus, totdat de 'echte' kermis in de binnenstad begon. Want net als in Londen waar de tentoonstelling op een buitenterrein was gevestigd, vond de eerste tentoonstelling plaats in de omgeving van de huidige Elzenstraat, wat destijds een braakliggend terrein was.

Het fraaie fotoalbum is een mooie aanvulling op de talloze foto's, publicaties en catalogi die zich al in de collectie van Regionaal Archief Tilburg en het TextielMuseum bevinden. Het album is opgeborgen in een geklimatiseerd depot van Stadsmuseum Tilburg. Online is het te zien in de digitale collectie.De objectfoto's zijn gemaakt door Jan van Oevelen. De foto's van Dorien Cooijmans door Petra Robben.