Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

2013 11 14 09 53 02
Nieuws 15-11-2013

Dialectprijs voor Taal van Tilburg

Groot feest op woensdag 13 november 2013! Petra Robben nam in Bergen op Zoom de Dialectprijs Brabant in ontvangst van gedeputeerde Brigitte van Haaften. Het project Taal van Tilburg kreeg de eerste prijs vanwege veelzijdigheid, creativiteit en door de manier waarop niet alleen naar het Tilburgs dialect werd gekeken, maar breder naar de taal die nu in Tilburg gesproken wordt. Stadsmuseum Tilburg, met Petra Robben als een van de drijvende krachten, was de initiatiefnemer van de Taal van Tilburg. Vele partners werkten samen om dit project tot een succes te maken.

De woorden van de jury:

"Dames en heren, we zijn toe aan de uitreiking van de Dialectprijs van Noord-Brabant. De ‘Dialectprijs van Noord-Brabant' bestaat uit een financiële bijdrage en een trofee. De financiële bijdrage is bedoeld om het werk van de prijswinnaar verder te ondersteunen en te stimuleren. De ‘Dialectprijs van Noord-Brabant' zal tweejaarlijks worden uitgereikt. De criteria voor de ‘Dialectprijs van Noord-Brabant' bestaan uit voorbeeldigheid en verdienste: de prijs is bedoeld voor een of meerdere personen die het dialect in Noord-Brabant op een bijzondere en bevorderende manier in de kijker hebben gezet. De jury bestaat uit drie personen, Gerlaine Piters, Tim van der Avoird en Jos Swanenberg. Ons zijn 35 aanmeldingen van 31 kandidaten voor deze prijs toegekomen.

We hadden dus de taak uit dit grote aantal publieksnominaties de meest geschikte kandidaat te vinden en als winnaar aan te wijzen. En dat was een heel moeilijke taak, omdat we de kandidaten stuk voor stuk erg goed vonden. De dialectbeoefening in Noord-Brabant is groot in omvang, is veelzijdig, is goed van kwaliteit en bereikt een groot en divers publiek. Wij hebben naar buitengewone prestaties gekeken, die zijn gedaan in de vorm van een verrassende, spraakmakende activiteit, ook als dat deel uit maakt van een oeuvre dat nog altijd doorwerkt. Het werk van de winnaar moet in de ogen van de jury dynamisch en hedendaags zijn en niet per se authentiek of traditioneel. Het werk van de winnaar zou inspirerend moeten zijn voor wie zich inzet voor dialectbeoefening, en zet taal neer als instrument van Brabantse cultuur en identiteit. Ook hebben we gekeken naar activiteiten die veel liefhebbers hebben betrokken bij hun activiteiten en die een groot publiek bereikt hebben.

De Taal van Tilburg was sterk gericht op participatie: op allerlei manieren werden verschillende groepen van de Tilburgse bevolking betrokken bij of in aanraking gebracht met een van de deelprojecten. Daarmee is meteen ook gezegd dat het publieksbereik heel breed geweest is, zodat De Taal van Tilburg ook mensen die niets met dialect hebben gedwongen heeft toch eens stil te staan bij de waarde van de taal van de stad. De Taal van Tilburg is zeer vernieuwend; er is in nieuwe vormen gewerkt (ik denk o.a. aan het twitter-onderzoek, en het werk van rapper Timmietex) op een creatieve wijze die als voorbeeld kan dienen voor andere plaatsen in Brabant en daarbuiten. Tot slot, en dat maakt de Taal van Tilburg ook heel bijzonder, is het project niet zo maar gericht geweest op het behoud van dialect. Dat klinkt misschien raar, als we het over een dialectprijs hebben, maar de Taal van Tilburg heeft het Tilburgse dialect behandeld als onderdeel van de taal van Tilburg, als onderdeel van taalvariatie, als onderdeel van de meertalige samenleving die Tilburg als grote stad in Brabant nu eenmaal is. Daarmee geeft de Taal van Tilburg het dialect een kans voor de toekomst, als onderdeel van onze cultureel diverse samenleving."

De pers besteedde er veel aandacht aan, OmroepBrabant bracht Petra live op de radio, BN De Stem plaatste een artikel, Brabants Dagblad schreef erover, en als klapper op de vuurpijl was Petra donderdagochtend bij Giel Beelen live op 3FM. Hij maakte er een prachtig radio-interview van, waarin een rap van Timmietex en het dialect van Roy Donders voorbij kwamen.

De blog Taal van Tilburg is nog steeds te bekijken.

De Taal van Tilburg is enorm veelzijdig in zijn aanpak: het heeft een grote educatie-component, er is een tentoonstelling samengesteld, er is een boek gepubliceerd, er is onderzoek gedaan, bronnen werden gedigitaliseerd ... te veel om op te noemen werkelijk.

- Juryrapport Dialectprijs Brabant 2013