Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

TijdLab in Bibliotheek LocHal
TijdLab in Bibliotheek LocHal - Dewi Johan
Petra Robben 3
Petra Robben 2
Jv Oevelen 9
Foto Jv Oevelen 1
Nieuws 22-06-2021

Sporen van de NS-Hoofdwerkplaats. Participatief verzamelen voor de Stadscollectie Tilburg

Foto's Dewi Johan, Jan van Oevelen, Petra Robben

Het project Sporen van de NS-Hoofdwerkplaats. Participatief verzamelen voor de Stadscollectie Tilburg is een vernieuwend erfgoedparticipatieproject waarbij Stadsmuseum Tilburg samen met oud-medewerkers van de NS-Hoofdwerkplaats waarderingscriteria opstelt en vervolgens voorwerpen selecteert om deze op te nemen in de collectie. Het museum en de oud-medewerkers van de NS-Hoofdwerkplaats zijn in het proces gelijkwaardige partners die elkaar in kennis aanvullen.

Stadsmuseum Tilburg is initiatiefnemer, Hans Clijsen, Henk Meijers, Joop Joosen, Jan Wouters en Monique Vos vertegenwoordigen de Spoorgemeenschap. Voorts is betrokken de (digitale) spoorgemeenschap via de Facebookgroep NS-Hoofdwerkplaats en het TijdLab (Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg). Stadsmuseum Tilburg maakt gebruik van de expertise van Leonie Wingen, die eigenaar is van Co-Cultuur, een onderneming die zich inzet voor erfgoedparticipatie. Leonie begeleidt het waarderingstraject en organiseert diverse activiteiten in nauw overleg met de programmamakers van het TijdLab.

Zo komen er workshops, verzameldagen, werksessies en presentatie die alle plaatsvinden in het TijdLab in de Bibliotheek Lochal. Het TijdLab is een ‘werkplaats’ voor erfgoedgemeenschappen om erfgoed in relatie tot tijd te onderzoeken. De programmamakers van het TijdLab zijn actief betrokken bij de publieksactiviteiten. In eerste instantie werken de deelnemers samen met stadsconservator Petra Robben aan een waarderingsschema, de opstelling van criteria en bepaling van thema’s. Na deze workshops vindt terugkoppeling plaats naar de bredere gemeenschap via sociale media, in het bijzonder de Facebookgroep NS-Hoofdwerkplaats. In oktober zijn er twee ‘Tussen Kunst en Kitschdagen’ waarbij mensen langskomen met een object en bijbehorend verhaal. Fotograaf Jan van Oevelen legt de objecten vast. Deze foto’s delen we op een digitale pagina in de facebookgroep. Het publiek mag stemmen.

De kerngroep weegt vervolgens de ingebrachte objecten aan de hand van de opgestelde waarderingscriteria en de eerder vastgestelde thema’s. Daarbij maken zij een keuze uit de voorwerpen om deze te verhalen op het Geheugen van Tilburg. Door middel van diepte-interviews vertellen de eigenaren van de objecten hun verhaal. In februari/ maart 2022 presenteert de werkgroep de uitkomsten van de werksessies aan de deelnemers van de Verzameldagen, stake holders en ander betrokken publiek.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Erfgoed Tilburg.