Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

Openmonumentendag
IME Photo Art 2014 IMGP0533 3
Groetenuitberkelenschot 9534
Activiteit 21 en 24 september 2019

De Waarde van het Bewaren

In Berkel-Enschot en Heukelom bevinden zich enkele bijzondere 'musea': Onder d'n Hooizolder en Monument Van Riel. Op 21 en 24 september zijn er in de ochtend rondleidingen, gevolgd door een lunch en als laatste een gesprek over de waarde van het bewaren van voorwerpen.

In de negentiende en twintigste eeuw werden er overal musea opgericht. Gemeenschappen van een dorp of stad wilden de eigenheid van het woongebied vastleggen in voorwerpen. Tot op de dag van vandaag spannen gemeenschappen zich in om hun groepsidentiteit te visualiseren in onder andere voorwerpen. In Berkel-Enschot is dat tot op heden niet gebeurd op gemeentelijk of gemeenschappelijk niveau. Voorwerpen zijn er wel verzameld, maar dan door particulieren.

21 september 2019

Op 21 september wordt begonnen met een rondleiding door het heemmuseum Onder d'n Hooizolder door Mart Koenen. Zijn schoonfamilie had een kleine klompenmakerij. De nog aanwezige klompen en het overgebleven gereedschap waren aanleiding voor Mart om een collectie aan te leggen. De verzameling bevat enkele herinneringen aan het dorp, zoals een foto van de vroegere villa Eben-Haëzer, een borduurwerk van het oude raadhuis, klompen en een karnton van de trappistinnen. Het meest bijzondere is een groen fluwelen vaandel uit 1903 met daarop de tekst ‘Ned. R.K. Secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel Berkel-Enschot’.

De rondleiding wordt gevolgd door een bezoek aan Ons Koningsoord, alwaar Stadsmuseum Tilburg een kleine expositie inrichtte over vier verzamelaars in Berkel-Enschot. Zij hebben een sterke verbondenheid met hun dorp en vinden het belangrijk dat er objecten bewaard blijven. Er is een korte film gemaakt door filmmaker Job van Etten, die de verzamelaars bevraagd heeft naar hun argumenten en verbondenheid met het dorp.

Na het bezoek aan de exposities wordt een lunch aangeboden in Hemels, in Ons Koningsoord. Daarna gaat de groep in gesprek onder leiding van drs. Annette Gaalman, die vanuit Erfgoed Brabant heemkundekringen en musea in Noord-Brabant adviseert op het gebied van collectievorming.

Praktische informatie: zaterdag 21 september
Aanvang om 10.30 uur bij Familiemuseum "Onder d'n Hooizolder", Het Hoekske 6A, 5056 PB Berkel-Enschot.
Einde om 15.30 uur in Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot.
Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.

24 september 2019

Op 24 september beginnen we de ochtend in Monument Van Riel. Het verzamelaarsduo Angèle en Marcel van Riel hebben een bijzondere ‘hobby’. Zij verzamelen antiek, brocante, exotica. Hun woonhuis, een monumentale boerderij, is eerder een museum. Het Monument Van Riel staat vol met de meest bijzondere objecten. Het is een folly, zoals er geen ander in Noord-Brabant te vinden is. Na de rondleiding volgt een lunch bij het café Mie Pieters. Daarna keren we terug naar Monument Van Riel alwaar Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant, een uiteenzetting geeft over collecties en connecties. Annette Gaalman zal wederom daarna optreden als gesprekspartner over het belang en behoud van bijzondere monumenten en musea, zoals in Heukelom.

Inwoners met belangstelling voor de lokale geschiedenis, leden van heemkundekringen en verzamelaars zijn van harte welkom om deel te nemen aan een of twee van deze dagen. Het is de bedoeling met elkaar in gesprek te gaan over de bewaarde voorwerpen, de hiaten in de geschiedschrijving en het beheer en behoud van verzamelingen. Er kunnen per dag maximaal 25 personen deelnemen.

Praktische informatie: dinsdag 24 september
Aanvang om 10.30 uur bij het Monument van Riel, Laag Heukelomseweg 3, 5059 AN Heukelom.
Einde om 16.00 uur, ook bij het Monument van Riel.
Deelname is gratis, aanmelden is verplicht.

De studiedagen 'De Waarde van het Bewaren' worden georganiseerd door Stadsmuseum Tilburg in het kader van Groeten uit Berkel-Enschot, een evenement waarbij een straat, wijk of stadsdeel uit de gemeente Tilburg in de schijnwerpers wordt gezet met activiteiten op het gebied van historie, architectuur, erfgoed, natuur en cultuur.

Het cultureel evenement Groeten uit Berkel-Enschot is het resultaat van de samenwerking tussen Stichting Straat, Factorium Podiumkunsten en Stadsmuseum Tilburg.