Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

Nieuws 16-02-2017

10 dagen op pad voor de koning

Erfgoedinstellingen in de stad hebben zich verenigd en komen in de tien dagen voorafgaand aan Koningsdag met een vorstelijk programma. Elke dag is er op een andere plek in Tilburg een activiteit, waarin de band van Tilburg met het Koninklijk Huis centraal staat. Zo trek je in een huifkar door Koningshoeven, luister je naar verhalen over koninklijke bomen, wordt de Lanciersprijs in een bouwwerk van Koning Willem II uitgereikt, klinken er liederen over de voetbalclub Willem II en eet je onderweg een vorstenbroodje. De Tilburgse erfgoedpartners hebben de wens om jaarlijks in deze gezamenlijkheid een erfgoedactiviteit te ontwikkelen. Stadsmuseum Tilburg is de kartrekker van dit initiatief.

Vanaf 18 april tot aan Koningsdag gaan we ‘10 dagen op pad voor de koning’. De keuze voor de 18e april is er niet voor niets; op die dag werd in 1809 het dorp Tilburg tot stad verheven. De Koning van Holland van destijds, Lodewijk Napoleon, waardeerde de Tilburgse nijverheid en de groei van de stad.

‘10 dagen op pad voor de koning’ bevat diverse onderdelen zoals activiteiten rondom het niet-koninklijke KASTEEL013, de uitreiking van een prijs voor historisch onderzoek in de Lancierskazerne, een koningskwis, wandelingen en fietstochten langs koninklijke herdenkingstekens en oranjebomen, verhalen en een expositie over koninklijke verzamelingen, Kessels als koninklijke ondernemer, en samenzang in Tilburgs dialect over koning en voetbalclub Willem II. Voor leerlingen van de Tilburgse basisscholen heeft Stadsmuseum Tilburg de ambitie om een koninklijk stickerboek (à la de ‘voetbalplaatjes’) uit te brengen. Een opmerkelijk element daarin zijn de Gouden Stickers, waarvoor de eerlijke vinders een speciale prijs kunnen winnen! En passant maakt een nieuwe generatie aldus kennis met het belang van erfgoed en de in onze stad actieve organisaties op dit vlak.

Elk onderdeel uit het programma ‘10 dagen op pad voor de koning’ speelt zich af op een andere locatie en voor een divers publiek. Zo wordt de koningskwis aangeboden aan dertigers, veertigers en ouderen, is het project KASTEEL013 gericht op buurt- en wijkbewoners van de Hasselt, kunnen de Tilburgers zelf hun koninklijke verzamelingen laten zien en is het stickerboek beschikbaar voor kinderen uit alle wijken van de stad. Het gehele tiendaagse erfgoedprogramma bereikt op deze manier een breed publiek.

Na de ‘10 dagen op pad voor de koning’ is er een start gemaakt met een activiteitenprogramma dat de Tilburgse erfgoedpartners samen ontwikkelen. Het programma dient als blauwdruk voor vervolgactiviteiten in 2018 en de jaren erna.

Deelnemende erfgoedpartners

- De Bibliotheek Midden-Brabant

- donk.bouwen met verhalen

- Gert Brunink, Stadsbioloog

- Heemkundekring Tilburg

- KASTEEL013

- Kessels Muziek Instrumenten Tilburg

- Regionaal Archief Tilburg

- Stadschroniqueur Berny van de Donk

- Stadsgidserij Tilburg

- Stadsmuseum Tilburg

- Stichting Stadsbomen

- Stichting Tilburgse Taol

- Werkgroep De Torenklok