Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

Maquette Mvd H7671 LR
Nieuws 11-01-2017

Maquette Tilburg. Erfgoed en co-creatie in de bieb - activiteit

Een maquette van de stad uit 1954-1955. In Tilburg zaten vrijwilligers met hart voor de stad maandenlang te werken aan een miniatuurstad in een schaal 1:1.000. De bibliotheek is een perfecte plek daarvoor. Midden tussen de collectie Tilburgboeken was een heuse werkplaats gebouwd. Er werd geredeneerd, gediscussieerd, gesteggeld, en op zen Tilburgs 'gemaawd', maar evenzo hard gewerkt. Boeken, foto's, plattegronden en internet zijn de ingrediënten voor de Tilburgse MaquetteMakers.

De kadasterkaarten die eerst in rood waren ingekleurd, waren alle vervangen door grijze ondergrondjes. Aan de hand van de kadastertekeningen deden vrijwilligers onderzoek in het digitale bouwdossier en in sloopdossiers in Regionaal Archief Tilburg. De onderzoekers maakten opdrachtforrmulieren voor de bouwers. Deze werkten aan de hand van de onderzochte gegevens de straten en huizen uit. Begonnen was met de 'gemakkelijke' bouwsels, de rijen huizen die vanaf de jaren 1930 zijn ontwikkeld.

Eens per maand organiseerde de Bibliotheek Tilburg Centrum een lezing rondom een thema dat gerelateerd is aan de Tilburg Maquette.

Vanuit Stadsmuseum Tilburg zijn we blij met deze co-creatie. De bibliotheek is een openbare plaats waar bezoekers gemakkelijk naar toe gaan. De ruimte met alle boeken en media is inspirerend genoeg om daartussen aan de slag te gaan. Indien er informatie moet worden opgezocht, dan zijn de middelen aanwezig. Daarbij beschikken de MaquetteMakers over kennis ten aanzien van het erfgoed van de stad en bevorderen zij de dialoog over de veranderende stad. De TilburgMaquette is een uitnodiging om bezig te zijn met de eigen stad en herinneringen op te halen aan de jaren 1950.

Meer foto's van de MaquetteWerkplaats op Facebook Stadsmuseum Tilburg

Foto Maria van der Heyden