Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

Aruba Grot van Guadirikiri
Aruba - Fraters van Tilburg - Grot van Guadirikiri
Aruba Het door frater August opgerichte Vitesse
Aruba - Fraters van Tilburg - Het door frater August opgerichte Vitesse
Aruba Kinderhulde aan Koningin Wilhelmina
Aruba - Fraters van Tilburg - Kinderhulde aan Koningin Wilhelmina
Aruba Radulphus College Studenten op excursie naar Aruba
Aruba - Fraters van Tilburg - Radulphus College Studenten op excursie
Aruba Kamperen en gedoe met een ligstoel
Aruba - Fraters van Tilburg - Kamperen en gedoe met een ligstoel
Nieuws 28-03-2023

Fotocollectie Fraters van Tilburg nu ook online via Coleccion Aruba

De Fraters van Tilburg werkten jarenlang in de Cariben waarbij er talloze foto’s werden gemaakt in o.a. Curaçao, Bonaire, Suriname, Aruba, Trinidad, Frans- en Brits-Guyana. Een deel van de collectie Caribisch Erfgoed van de Fraters van Tilburg is sinds 2018 digitaal ontsloten via de website van Stadsmuseum Tilburg. Sinds 2023 maakt een deel van de Fraters-collectie, namelijk alle foto’s die betrekking hebben op Aruba, tevens deel uit van de Coleccion Aruba. Deze website is het documentair erfgoedportaal voor het eiland Aruba en is het resultaat van de samenwerking van Aruba's documentaire erfgoedinstellingen.

“Binnen het project ‘Coleccion Aruba’ zijn we momenteel bezig om alle erfgoedpuzzelstukjes die betrekking hebben op Aruba op één plek beschikbaar te maken. De collectie van de Fraters van Tilburg is een van de (fotografische) schatkamers van het Arubaans/Caribisch erfgoed”, zegt Peter Scholing, verantwoordelijk voor digitalisering, digitale collecties en onderzoek bij Biblioteca Nacional Aruba (BNA).

BNA heeft sinds 2019 een digitale collectie online, met inmiddels bijna 50.000 beschikbare items. Deze digitale collectie heeft in 2022 de basis gevormd voor ‘Coleccion Aruba’, een nieuw, Aruba-breed initiatief met naast BNA ook Archivo Nacional Aruba (ANA) en UNOCA, het lokale cultuurfonds als founding partners. Inmiddels heeft dit initiatief zich uitgebreid met lokale partners uit de bredere erfgoedwereld, zoals uit het museumveld en vanuit het bebouwde erfgoed en monumentenbescherming.

Het centraal archief van de Fraters van Tilburg (CMM) vindt het heel bijzonder, dat de fotocollectie van de fraters die gedurende vele jaren op Aruba woonden en werkten, nu via Coleccion Aruba beschikbaar komt. Het is eervol om op die manier deel uit te blijven maken van de Arubaanse geschiedenis.

- Rien Vissers, archivaris Fraters CMM

De samenwerking met Stadsmuseum Tilburg op het gebied van de Fraters-collectie past goed in deze bredere visie, om op digitale wijze ook de collecties die zich niet fysiek op het eiland bevinden beschikbaar te maken in de ‘oorspronkelijke’, lokale context, namelijk binnen de Collectie Aruba. Daarnaast vonden ook samenwerkingen en content-uitwisselingen plaats met het Koninklijk Huisarchief en met de Koninklijke Bibliotheek. Vanuit Coleccion Aruba bestaat de wens om binnenkort ook andere soortgelijke samenwerkingen aan te kondigen met Nederlandse collectiehoudende instanties. Maar deze samenwerking met het Stadsmuseum Tilburg voor de collectie van de Fraters van Tilburg stond al jaren heel hoog op het ‘verlanglijstje’ van Peter Scholing en hij is blij dat het samen met Stadsmuseum Tilburg en Erfgoed Brabant geslaagd is. Hij spreekt zijn dank uit aan met name Petra Robben, Rien Vissers, Cris Kremers en natuurlijk de Fraters van Tilburg voor de toestemming en samenwerking.

Ik vind het geweldig dat dit culturele erfgoed vanuit onze databank een bredere doelgroep bereikt via Coleccion Aruba. Door onze data voor hen open te stellen wordt in feite met een druk op een knop de bekendheid van deze collectie vergroot.

- Petra Robben, stadsconservator van Stadsmuseum Tilburg