Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

20150114 GS Lokaal013
Nieuws 14-01-2015

Geschiedenislokaal013 | Educatieve bronnenbank

In Tilburg en Haarlem werd op donderdag 22 januari 2015 de lancering gevierd van een nieuw fenomeen: het digitale geschiedenislokaal. Speciaal voor het onderwijs is per stad een website ontwikkeld met lokale historische bronnen, zoals foto’s, documenten, plattegronden en filmfragmenten. De Tilburgse historische bronnen zijn afkomstig uit de collecties van Regionaal Archief Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, TextielMuseum, Bibliotheek Midden Brabant en de Brabant Collectie. De Haarlemse bronnen zijn afkomstig uit de collectie van het Noord-Hollands Archief en worden het komende jaar aangevuld met bronnen van andere culturele instellingen.

Geschiedenislokaal.nl is een initiatief van het Noord-Hollands Archief en Regionaal Archief Tilburg, en is ontwikkeld in samenwerking met ab-c media. Het digitale lokaal is bedoeld om historische bronnen toegankelijk te maken voor het onderwijs. Deze sites bieden docenten en leerlingen basis- en voortgezet onderwijs (en andere geïnteresseerden) de bronnen voor een historische les, werkstuk, spreekbeurt of presentatie. De inhoud is thematisch gegroepeerd. Werkt een leerling aan een werkstuk over Tilburg in de Tweede Wereldoorlog, dan vindt hij/zij op geschiedenislokaal013.nl de belangrijkste bronnen. Deze zijn te raadplegen, printen, delen op Pinterest, Facebook, Twitter en downloaden op goede resolutie voor gebruik in presentaties of werkstukken. Naast het aanbieden van basisdocumenten, wil Geschiedenislokaal stimuleren dat educatieve gebruikers verder onderzoek doen in de cultureel-historische collecties van de stad.

Bijzonder is dat Geschiedenislokaal zo is opgezet, dat andere culturele instellingen in Nederland, zoals archieven, musea en historische verenigingen, voor een klein bedrag hun eigen lokale Geschiedenislokaal kunnen inrichten. Het Regionaal Archief Nijmegen is de eerste afnemer.