Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

St Job
Beeld van Sint Job
St Job 00
Sint Job viering in Berkel-Enschot
St Job 01
Beeld van Sint Job
Nieuws 17-01-2023

Immaterieel Erfgoed - En dan gaan we met zijn allen naar Sint Job!

De Sint Job traditie is in Berkel-Enschot een prachtig stukje historie en een voorbeeld van immaterieel erfgoed. Sint Job stamt uit de Middeleeuwen. In die tijd werd Sint Job aangeroepen als heilige voor genezing van kwalen en de pest. Job, de bijbelse figuur, verloor alles in zijn leven, maar bleef trouw aan God. Dat redde hem uiteindelijk. Begin vorige eeuw ontstond rond de St. Caeciliakerk in de kern Enschot de traditie van de pelgrimstocht en werd Job symbool voor bedevaart. Vanuit alle richtingen kwamen in de hoogtijdagen tienduizenden mensen op pelgrimage. Na de mis in de kerk ontstond er steeds meer gezelligheid rondom het kerkplein. Er was snoep voor de kinderen, scharren (vis) en er streken mensen neer op het terras bij de kerk. In 1990 ontstond een nieuwe viering rond Sint Job. Op de 2e zondag in mei is er eerst een indrukwekkende mis in de St. Caeciliakerk en aansluitend barst er een gezellig pleinfeest los. Met muziek van lokale bodem, ambachten en lekkere hapjes. Op 14 mei 2023 vieren we Sint Job voor de 30e keer in de nieuwe stijl.

Vastleggen van het immaterieel erfgoed

Voorafgaand aan het Pleinfeest op 14 mei organiseert de Stichting Sint Job in samenwerking met Stadsmuseum Tilburg en andere culturele partners diverse activiteiten rondom Sint Job. Zo wordt gedacht aan de oprichting van een tijdelijke werkgroep inventarisatie en documentatie van de Sint Job-traditie. Stadsmuseum Tilburg formeert in samenspraak met Heemkundekring De Kleine Meijerij een werkgroep die het immaterieel erfgoed vastlegt en bestaand materiaal ordent en overzichtelijk maakt. In de beeldbank van Regionaal Archief Tilburg zijn een aantal redelijk recente foto's te zien. Maar waarschijnlijk is er veel meer (oudere) documentatie in het dorp aanwezig, verspreid over diverse personen en organisaties. De intentie is om een totaaloverzicht te maken, waardoor dorpsbewoners in de toekomst hierop kunnen teruggrijpen. Daarbij ontstaat er een tijdlijn die inzichtelijk maakt hoe de traditie van Sint Job aan verandering onderhevig is.

Wil je meewerken aan het inventariseren en ordenen van informatie over Sint Job, meld je dan aan!

- Heemkundekring De Kleine Meijerij en Stadsmuseum Tilburg

Een andere activiteit die bijdraagt aan het vastleggen van immaterieel erfgoed is een zogeheten ‘registratiedag’ om herinneringen en herinnerdingen aan Sint Job te delen. Beschik je over voorwerpen, zoals beeldjes, vaantjes, foto’s of andere objecten die herinneren aan Sint Job, breng deze mee naar Cultureel Centrum De Schalm (Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot). Op zaterdagochtend 28 januari zijn Elke van Dommelen van Stichting Sint Job, fotograaf Jan van Oevelen en stadsconservator Petra Robben aanwezig om alle objecten en documenten vast te leggen. Na de registratie neem je alles weer mee naar huis. Stadsmuseum Tilburg bekijkt later welke objecten of foto’s eventueel bruikbaar zijn voor de (kleine) expositie die plaatsvindt vanaf begin april tot en met 14 mei 2023 in de serre van Cultureel Centrum De Schalm.

Heb je voorwerpen of documentatie die herinneren aan Sint Job, kom dan zaterdagochtend 28 januari 10.00 tot 13.00 uur naar Cultureel Centrum De Schalm

- Stichting Sint Job en Stadsmuseum Tilburg

Naast objecten en documenten zoekt Stadsmuseum Tilburg personen die herinneringen hebben aan Sint Job. Heb jij een verhaal over de traditie die jaarlijks plaatsvond rondom de Sint Caeciliakerk, Stadsmuseum Tilburg hoort het graag. Er is een interviewer beschikbaar die met jou in gesprek gaat om je verhaal op te tekenen. De interviews neemt Stadsmuseum Tilburg af in De Bibliotheek Berkel-Enschot. De verhalen leggen we vervolgens digitaal vast in de website Geheugen van Tilburg.

Praktische informatie

Registratiedag voor de traditie van Sint Job

Zaterdagochtend 28 januari van 10.00 tot 13.00 uur

In Cultureel Centrum De Schalm, Trappistinnentuin 77, 5057 DJ Berkel-Enschot

Deelname is gratis, neem je objecten mee (je krijgt ze gewoon weer mee naar huis) of vertel je verhalen

Vooraf aanmelden is fijn, maar is niet verplicht

Heb je een verhaal over Sint Job en wil je geïnterviewd worden voor het Geheugen van Tilburg?

- Bibliotheek Berkel-Enschot en Stadsmuseum Tilburg