Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

SMT HN 2016 01 05 00 Jv O
SMT HN 2016 01 03 00 Jv O
SMT HN 2016 01 02 Jv O
SMT HN 2016 01 01 Jv O
Schraven Eijsbouts zegeltjes
Nieuws 23-04-2020

Meelzakken en spaarzegels van graan- en meelhandel Schraven-Eijsbouts (en de erfenis van Ivo de Wijs)

In 2016 heeft Marja Leijten-Schraven enkele gebruiksvoorwerpen van de firma Schraven-Eijsbouts aan Stadsmuseum Tilburg geschonken. Deze objecten zijn gefotografeerd en toegevoegd aan de digitale collectie.

Het molenaarsbedrijf werd in 1900 opgericht door het echtpaar Johannes Henricus Schraven en Maria Eijsbouts aan de Broekhovenseweg. Daar stond de stellingmolen die al in 1862 was gebouwd en door hen omgedoopt werd tot ‘De Vooruitgang’. In de eerste decennia werd er vooral graan tot meel gemalen en had de familie ook een herberg aan huis. Geleidelijk aan ging het bedrijf zich meer op de handel in veevoeder richten en verhuisde de firma vanaf 1923 naar de zuidkant van de pas aangelegde Piushaven.

Het echtpaar kreeg eerst negen dochters en daarna pas de twee zonen Mathieu en Johan die het bedrijf in 1940 overnamen. In 1955 volgde de omzetting naar een Naamloze Vennootschap en na diverse fusies en tegenslagen werd de graan- en meelhandel Schraven-Eijsbouts in 1969 opgeheven.

De van oorsprong Tilburgse cabaretier en theatermaker Ivo de Wijs is een kleinzoon van oprichters Harry Schraven en Marie Eijsbouts. Zijn tante Truus had de molen in de jaren vijftig geërfd en toen ze in 1979 stierf, werd hij via zijn moeder één-vijftigste eigenaar van de molen.

- Hans Hessels

Enkele jaren voor de oorlog werd de kap met wieken van de romp van de molen verwijderd omdat er geen gebruik meer werd gemaakt van windkracht. Aanvankelijk wilde oudste zoon Mathieu de molen als monument behouden. Toen hij daarvoor onvoldoende steun kreeg van de gemeente omdat dit molentype in Brabant veelvuldig voorkwam, koos hij voor de verkoop. De molen met de opvallende Karel I-reclame op de romp werd in 1985 gesloopt.

Schenker Marja Leijten-Schraven is de dochter van de jongste zoon Johan Schraven. De fotocollectie is te bekijken op de site van Regionaal Archief Tilburg.

Onderzoek en tekst: Hans Hessels