Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

650635
Activiteit Dinsdag 23 maart 19.30 - 20.45 uur

Katholieke herinneringscultuur - Albert van der Zeijden

Foto Schmidlin / Collectie Regionaal Archief Tilburg

Meerstemmigheid rondom het standbeeld van Peerke Donders, dat is het onderwerp voor vijf online bijeenkomsten, georganiseerd door het TijdLab (Bibliotheek Lochal en Stadsmuseum Tilburg). Sinds 2018 is het standbeeld in opspraak en bereiken vooral tegengeluiden de pers en sociale media. Met het programma meerstemmigheid wil het TijdLab meerdere mensen aan het woord laten, waardoor het niet zozeer een kwestie wordt van goed of fout of zwart en wit, maar een genuanceerd geluid. Daarvoor zijn vele stemmen nodig: jong en oud, zwart en wit, gelovig of ongelovig, liefst een zo divers mogelijk publiek.

De vijf bijeenkomsten zijn vanwege de coronamaatregelen alle digitaal. Hoewel het aantal deelnemers dan in principe eindeloos is, wil het TijdLab de groep niet te groot maken om een goed gesprek te kunnen voeren. Belangstellenden schrijven zich in voor de gewenste bijeenkomsten en geven een voorkeur van 1 tot en met 5. Medewerkers van het TijdLab maken een indeling op basis van genoemde voorkeur. Afhankelijk van de belangstelling maakt het TijdLab een indeling.

Katholieke herinneringscultuur - Albert van der Zeijden

De vierde bijeenkomst wordt ingeleid door de Nederlandse historicus Albert van der Zeijden, werkzaam bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en een van de redacteuren van de publicatie Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland (Nijmegen 2012). Van der Zeijden deed onderzoek naar de betekenis van het Peerke Donders Park waar nu een kapel, een geboortehuis en een museum aan Peerke Donders herinneren.

De discussie over het standbeeld is volgens Van der Zeijden teveel in een goed- en fout-discussie beland, en kan het standbeeld van Peerke nauwelijks meer goed doen. De historicus stelt dat er verschillende recepties en percepties van Peerke Donders zijn, waarbij hij benadrukt dat Peerke op zeker moment ook een volksheilige was, een arme weverszoon die niet ‘met een gouden lepel in zijn mond’ was geboren en die het behoorlijk wat moeite kostte om überhaupt te kunnen studeren en priester te worden. In het Peerke Donders Paviljoen ziet Van der Zeijden dat de naastenliefde centraal staat en niet het kolonialiserende, dat nu vooral het debat rondom het standbeeld bepaalt.

Vanuit dit perspectief volgt een gesprek onder de deelnemers, die ieder vanuit hun eigen referentiekader reflecteren op de betekenis van Peerke Donders, het Peerke Donders Park en het standbeeld aan het Wilhelminapark.

Bijeenkomst IV. Dinsdag 23 maart 19.30 - 20.45 uur. Inloggen vanaf 19.15 uur.
Meld je aan voor deze bijeenkomst

Dit programma is een onderdeel van Tilburg drukt zich uit!