Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

Nieuws 06-05-2021

“Zo had ik het nog niet bekeken.” Tilburg drukt zich uit over omstreden beeld

Tijdens een vijfdelige gespreksreeks van het TijdLab (Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg) discussieerden jong en oud, zwart en wit, gelovig of ongelovig over het standbeeld van Peerke Donders in het Tilburgse Wilhelminapark.

Ruimte voor nuance

Kruis naast het hoofd geheven in de ene hand, de andere hand op de kruin van een geknielde Surinaamse man. Zo staat Peerke erbij, op een hoek van het Tilburgse Wilhelminapark. Deze in Tilburg geboren missionaris van de katholieke kerk werkte een groot deel van zijn leven in Suriname, op een leprakolonie.

Peerke’s standbeeld in het Wilhelminapark roept vragen op, de laatste jaren steeds vaker. Termen als kolonialisme, racisme en het Nederlandse slavernijverleden komen in het debat terug. En waar een deel van de Tilburgers met trots naar het standbeeld kijkt, voelt een ander deel schaamte of zelfs aversie.

Aanleiding genoeg voor het TijdLab (een samenwerking tussen de Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg) om een meerstemmige dialoog met inwoners te organiseren. Peerke Donders, dat is voor Tilburgers hoe dan ook gedeelde geschiedenis. Hoe past dit standbeeld in de stad van nu? De deelnemers van de vijf bijeenkomsten gingen met elkaar in gesprek. Van februari tot en met april 2021 vonden ze plaats, de bijeenkomsten in deze gespreksreeks. Allemaal online. Vanwege de corona-maatregelen was de Bibliotheek nog gesloten.

Na de gespreksreeks kan ik mij beter inleven in de standpunten van anderen.

- Deelneemster Savitri Bergraaf

Iedere Tijdlab-bijeenkomst werd ingeleid door een deskundige. Zo ging het over onder andere de veranderende waardering voor Peerke Donders, over de katholieke herinneringscultuur en hoe (nieuwe) monumenten tot stand komen.

Een ‘oplossing’ voor het standbeeld van Peerke Donders hoefde er door de gesprekken niet te komen. Het doel van het TijdLab was vooral om in de gespreksreeks verschillende meningen op te halen, en met elkaar te delen. Om nader tot elkaar te komen. En dat er en passant misschien toch wat ideeën voor het beeld zijn geopperd, is alleen maar mooi meegenomen.

Black Lives Matter wakkerde het debat over het standbeeld in het Wilhelminapark verder aan. Daardoor wisten we: dit leeft in de stad. Hier moeten we nu iets mee. En daar pakken we dan graag op door.

- Desiree van Beurden van de Bibliotheek LocHal

Bij elke bijeenkomst was een beleidsmedewerker van de gemeente aanwezig. Er is druk meegeschreven. Voor de gemeente is het van belang om te weten hoe inwoners van verschillend pluimage over het erfgoed in stad denken, als input voor verder beleid. Maar zijn we er nu uit hoe het verder gaat met besluiten over het beeld van Peerke Donders? . Een uitgebreid overzicht van de gesprekreeks vindt je op de website van Bibliotheek Midden Brabant.

De insteek van deze gesprekken moet altijd zijn: hoe kunnen we hier samen iets moois van maken, voor Tilburg? [...] Deze dialoog is daar een mooi startpunt voor geweest.

- Deelnemer Jerry Bergraaf