Wij zijn initiator en trotse partner van Erfgoed Tilburg

Image001
Fijne kerstdagen!!!
Detail in Ons Koningsoord
Detail in Ons Koningsoord - Roozen –Van Hoppe
2021Depot SMT
Depot Stadsmuseum Tilburg - Jan van Oevelen
TijdLab in Bibliotheek LocHal
TijdLab in Bibliotheek LocHal - Dewi Johan
Jan van Iersel en zijn familie
Jan van Iersel en zijn familie
Still Oude Markt Lodewijk Napoleon
Still Oude Markt met Lodewijk Napoleon - Job van Etten
NS 126 klein
NS object
20211116 112140
Een aanwinst: Stillleven van Studio Rocco Verdulst
Nieuws 23-12-2021

Ons jaaroverzicht van 2021

Het team van Stadsmuseum Tilburg wenst je fijne feestdagen en een vrolijk 2022.

2021 is voor Stadsmuseum Tilburg een productief jaar geweest. Als museum zonder gebouw zijn we niet altijd afhankelijk van fysieke museumbezoekers. We kunnen redelijk flexibel opereren op verschillende locaties in de stad en dat hebben we in 2021 dan ook gedaan. We moesten wel vanwege de coronamaatregelen, voor het tweede jaar op rij. We kijken graag met je terug op onze activiteiten in dit voorbije jaar.

Online bijeenkomsten
Tijdens vijf online bijeenkomsten gingen we in op de meerstemmigheid rondom het standbeeld van Peerke Donders. Deze serie werd georganiseerd door het TijdLab (Bibliotheek Lochal en Stadsmuseum Tilburg). Sinds 2018 is het standbeeld in het Wilhelminapark in opspraak en bereiken vooral tegengeluiden de pers en sociale media. Met het programma Meerstemmigheid wilde het TijdLab meerdere mensen aan het woord laten.

Verjaardag van Tilburg
Samen met de gemeente Tilburg en de vele Erfgoedpartners in de stad maken we van 18 april de Verjaardag van Tilburg. Veel mensen konden we dit jaar niet uitnodigen, maar we lieten wel een héél feestelijk filmpje maken dat we op allerlei plekken weer tegenkwamen. Heb jij het ook gezien?

Aanwinst
Halverwege het jaar kwam er een mooie aanwinst binnen: drie maquettes in miniatuur, die de levensbepalende gebeurtenissen van Coba Pulskens, de familie Löb en Piet Gerrits laten zien in een StiLLLeven. Deze werken van Studio Rocco Verdult werden in 2020 al gemaakt ter gelegenheid van 75 jaar Bevrijding.

Op het personele vlak gebeurde er ook van alles. Vrijwilliger Jan van Iersel nam afscheid en we verwelkomden een nieuwe collega voor het TijdLab, Tamira Waszink.

Objecten van de NS
In de zomer startten we met het project Sporen van de NS-Hoofdwerkplaats. Participatief verzamelen voor de Stadscollectie Tilburg. Dit is een vernieuwend erfgoedparticipatieproject waarbij Stadsmuseum Tilburg samen met oud-medewerkers van de NS-Hoofdwerkplaats waarderingscriteria opstelt. Voorwerpen worden vervolgens geselecteerd om deze op te nemen in de collectie.
Op het moment van schrijven plaatsen we op Facebook objecten die met de NS Hoofdwerkplaats te maken hebben. Iedereen kan meedenken over het wel of niet opnemen van deze objecten in onze collectie.

Palace to Be
Ook bleven we betrokken bij het project Palace to Be, dat veel hinder ondervond van de coronamaatregelen. Maar ondanks dat, zijn toch aardig wat activiteiten in de agenda doorgegaan. Palace to Be kon zich goed presenteren tijdens de feestelijke heropening van het vernieuwde stadhuis, op 6 en 7 november.

TijdLab
Ondanks corona en zelfs sluiting van de Bibliotheek LocHal, werd ook daar flink doorgewerkt en verschillende activiteiten, kleine expo’s en onderwerpen uitgewerkt. Er was aandacht voor het Kloosterleven (waarmee we aansloten bij het Brabantse Kloosterjaar), voor Tilburgs voetballeven (Willem II bestond 125 jaar) en voor KetiKoti.

Beleidsplan Stadscollectie

Stadsmuseum Tilburg beheert een depot met voorwerpen die gezamenlijk bijdragen aan de verhalen van Tilburg. We stelden in 2021 een collectiebeleidsplan op met als titel van/voor/door Tilburgers. Dat is leidend voor het collectiebeleid van Stadsmuseum Tilburg voor de komende vier jaar.

De meeste objecten uit onze collectie liggen opgeslagen in het depot. Wanneer het kan, worden ze tijdelijk tentoongesteld tijdens projecten in de gemeente. In 2021 kwam een hele mooi mogelijkheid voorbij, die we met beide handen aangrepen: het tonen van de collectie in het Werkcafé van het vernieuwde stadhuis. Maar er zijn meer plekken waar onze collectie op meer permanente basis te zien is. We maakten een overzicht.

Educatie
Onze educatief medewerker Sandra van Dam trekt graag naar de scholen voor de introductielessen bij onze educatieve programma’s. Dat kon slechts beperkt in 2021, maar waar het kon, stond ze met veel enthousiasme voor de klas. Onze doorgaande leerlijn erfgoededucatie groeide met een nieuw werkboek, Onze Vincent in de 19e eeuw. We ontwikkelden de inhoud hiervan samen met Vincents Tekenlokaal. In oktober rolden de mooie boekjes van de persen en in november gaf Sandra al de eerste lessen voor groep 5.
Ook Wij Herdenken en Vieren (voor groep 7 en 8) en Tilburgerschap (voor groep 6) liepen goed, voor zover corona het toeliet.

TilburgKlas
Met de TilburgKlas hebben we geluk gehad: precies in de maanden dat alles weer open was, konden we de lessen geven op verschillende plekken in de stad. Steeds op anderhalve meter afstand. De deelnemers reageerden enthousiast op de zeven avonden waarop de geschiedenis van onze gemeente voorbij kwam. In 2022 organiseren we dit weer, uiteraard wederom samen met de Heemkundekring Tilburg.

In een notendop was dit 2021 voor Stadsmuseum Tilburg. Samen met jullie hopen we dat 2022 een opener jaar zal worden, waarin meer samenkomsten mogelijk gaan zijn. We zullen het zien. We wensen jullie veel voorspoed en tot ziens in het nieuwe jaar!